­‘›_ˆ©å¸‚役所RSSåQˆæˆ¸¾cãƒ»ä½æ°‘登録åQ?/title> <link></link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚役所からの情報をRSSで配ä¿?/description> <dc:date>2020-02-04 10:00:00+09:00</dc:date> <dc:creator></dc:creator> <dc:subject></dc:subject> <dc:rights>Copyright © 2010 Ashikaga City, All rights reserved.</dc:rights> <sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/shisetsu/2020ryoken.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/systeisi202005.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/hu-to.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/honsekichi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tutihassou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/otanjyokinensyo.html" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <!-- ENTRIES --> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/shisetsu/2020ryoken.html"> <title>新しいデザイミ끮2020旅券の申請受付を開始しました http://www.airkosong.com/site/shisetsu/2020ryoken.html 2020-02-04T10:00:00+09:00 行政ã‚ücƒ¼ãƒ“スゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ ゗÷‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒŸë‚¹ã«ã‚ˆã‚‹ãƒžã‚¤ãƒŠãƒŸëƒãƒ¹{‚«ãƒ¹{ƒ‰æ¥­å‹™åŠã³ã‚Ÿëƒ³ãƒ“ニ交付ã‚ücƒ¼ãƒ“ス停止がåšg期となりましã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/systeisi202005.html</link> <description></description> <dc:date>2020-02-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/hu-to.html"> <title>広告入り½H“口用封½{’の無償提供者を募集します!åQˆå‹Ÿé›†ã¯¾i‚了しましたåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/hu-to.html</link> <description></description> <dc:date>2019-09-02T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/honsekichi.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚に本籍のある市外在住者は、マイナミ냐ヹ{‚«ãƒ¹{ƒ‰ãŒã‚れば、全国のゟ냳ビニで戸¾cè¨¼æ˜Žæ›¸ã®å–得が可能になります! http://www.airkosong.com/page/honsekichi.html 2016-09-01T00:00:00+09:00 市民èª?/dc:subject> 【マイナミ냐ヹ{€‘通知カードの発送状況についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/tutihassou.html</link> <description></description> <dc:date>2015-10-22T18:45:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/otanjyokinensyo.html"> <title>出生届を提出した斏V«ã€ŒãŠèª•ç”Ÿ­a˜å¿µ­a¹{€ã‚’贈呈します! http://www.airkosong.com/page/otanjyokinensyo.html 2015-07-01T00:00:00+09:00 市民èª?/dc:subject> ¹ú²úÈËÆÞÊ츾ÔÚÏßÊÓƵ