­‘›_ˆ©å¸‚役所RSSåQˆæ–°ç€æ›´æ–°æƒ…å ±åQ?/title> <link></link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚役所からの情報をRSSで配ä¿?/description> <dc:date>2020-04-21 09:30:00+09:00</dc:date> <dc:creator></dc:creator> <dc:subject></dc:subject> <dc:rights>Copyright © 2010 Ashikaga City, All rights reserved.</dc:rights> <sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/mask.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/taifu19-saigaisienjouhou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/koronakenkounijihigai.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/ashisuto.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/siteigomibukuro.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kaigiroku-kouhyou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/shigikai/kaigiyotei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/green-curtain-h26-muryouhaifu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/bdf.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/furusato.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/citypromotion/takaujikunnurie.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tochigijokatuouenn.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kaiseijokatu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sagi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tuukoudome.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seikatsurosen-bus-timetable.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seikaturosenba-keikakuunkyu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kyoiku-kaigi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kinmutaisei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/opencounter-sikou/" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/teirei-kisyakeiken0204.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/ashikagaworklifepromotion.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kouketuatuzero.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/koiaji.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/syobou/boukakanrisyakoushuu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/koronaseifuku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/holiday-goldenweek2020.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/rinyuusyoku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/ashikagagakko/rinjikyuukan.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/gesui-houshanou-genzai6.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/einoujyouhou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/hoik-kyuusyoku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/hoikusyo-housyasen.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/shigikai/znnkyou-jyouninnkyou-kaigiyotei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/shisetsu/mynumber01.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/27zyutakueco.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/manholecard-short.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kenkoumileagehome.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/kouen-gyoumu-shoukai/kouen-mbs-maturi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/shimei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kyuushoku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/ijikanrihojo-jisseki.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/mentaruherusausoudan.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kenkaten.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/goldenweek2020.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/c-v-e-kijyun.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/koureikaritsu202004.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/wellness.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/youthwork1.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/inoshishisyutyubotuzyouho.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/syobou/kensu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/rikuzyoukyougizyou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/toubu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/gijyutusaiyouenki.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/swcyozi2.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kodomodokusyo-tenji.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sukedo-circle.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/green-kounyuu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/huusinkoutai.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/suidou-ryoukin-itakukeiyaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seisansei-sentansetsubi-henkou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seisansei-sentansetsubi-uketsuke.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/r2harikyuu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kotei-hassou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/zuijibosyuuh2112.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/shimin-act-iten.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/untenmenkyo-henou-bus-kaisuuken.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/ashikagami202004.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/funin24.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tokusyusagi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kk2017.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/shizeinouki.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/juuran.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/taifuu19gou-rishihokyu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/anke-to.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tokubetutyouikin.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sinseijichoukaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/syoguukaizenkasan.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/watashinomachi/" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/mitsubatutuji.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/reporter2019.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/danjyo-ehon.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/garbage-list.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/fuushinentyo.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/gomisyusyugyousyahenkou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kinkyu-sokuhou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kakehasi57.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/matudagawa-damu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/2yosanannaiji.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/saihenkeikaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/eco-cap-record.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/hisaishajouhou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/syobou/kasaiyobou2017.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/maigo.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/2020soshikikaisei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/saikou/saikou-keiyaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/gakusyu-c/kanrigyoumuitaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kaikeinendotosyokansishoboshuu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/teirei-kisyakeiken0203.html" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <!-- ENTRIES --> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/mask.html"> <title>市内ž®ä¸­å­¦æ ¡å…ç«¥ç”Ÿå¾’½{‰ã¸ã®å¸ƒè£½ãƒžã‚V‚¯é…å¸ƒäº‹æ¥­ã®å®Ÿæ–½ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/mask.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-21T09:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>工業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/taifu19-saigaisienjouhou.html"> <title>台風19受÷«é–¢ã™ã‚‹ç½å®Ïx”¯æ´æƒ…å ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/taifu19-saigaisienjouhou.html</link> <description>台風19受÷«é–¢ã™ã‚‹ç½å®Ïx”¯æ´æƒ…å ?/description> <dc:date>2020-04-07T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¿U˜æ›¸åºƒå ±èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/koronakenkounijihigai.html"> <title>新型ゟ냭ナ―健康二‹Æ¡è¢«å®Ÿë‚’予防しましょう! http://www.airkosong.com/page/koronakenkounijihigai.html 2020-04-21T18:00:00+09:00 健康増進課 わVƒžãƒ›ã‚’利用した健幸マイレージ新事業『èƒöすとã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/ashisuto.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-19T14:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/siteigomibukuro.html"> <title>事後審査型条件付き一般競争入札の公告åQˆæŒ‡å®šã”み袋½Ž¡ç†ãƒ»è£½é€ ç­‰æ¥­å‹™å§”託åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/siteigomibukuro.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-27T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>契約検査èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kaigiroku-kouhyou.html"> <title>教育委員会会議録を公表しますã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kaigiroku-kouhyou.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-27T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>教育¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/shigikai/kaigiyotei.html"> <title>令和2òq´ç¬¬2回市è­îC¼šè‡¨æ™‚ä¼?会議日程をお知らせいたします http://www.airkosong.com/site/shigikai/kaigiyotei.html 2020-04-27T10:30:00+09:00 è­îCº‹èª?/dc:subject> ご協力お™å˜ã„します!¾R‘のカーテン事業  http://www.airkosong.com/page/green-curtain-h26-muryouhaifu.html 2020-04-27T09:00:00+09:00 環境政策èª?/dc:subject> 使用済み天ぷらæÑaåQˆå»ƒé£Ÿç”¨æ²¹ï¼‰ã‚’回収してます! http://www.airkosong.com/page/bdf.html 使用済みの天し÷‚‰æ²V®å›žåŽã—、リã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«ã®æŽ¨é€ŒÓ‚’囟낊ますã€?/description> 2020-04-27T08:45:00+09:00 環境政策èª?/dc:subject> リニューアルしましたåQãµã‚‹ã•ã¨èƒö利応援寄附金 http://www.airkosong.com/page/furusato.html 2020-04-24T17:00:00+09:00 財政èª?/dc:subject> たかうじ君ぬりえで楽しもう! http://www.airkosong.com/site/citypromotion/takaujikunnurie.html たかうじ君のぬりえができました!自由に印列÷—てお楽しãÑã ã•ã„ã€?/description> 2020-04-24T16:00:00+09:00 企画政策èª?/dc:subject> とちぎ女性活íwå¿œæ´å›£ã«ç™»éŒŒÓ—ませんかåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/tochigijokatuouenn.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-24T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚画課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kaiseijokatu.html"> <title>æ”ÒŽ­£å¥Ïx€§æ´»íwæŽ¨é€²æ³•ãŒæ”¹æ­£ã•ã‚Œã¾ã—たåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kaiseijokatu.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-24T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚画課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/sagi.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚内で詐‹Æºã®é›»è©±ãŒå¤šæ•°ç¢ºèªã•ã‚Œã¦ã„まã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/sagi.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚内で、市å½ÒŽ‰€è·å“¡ã‚’かたった詐‹Æºã®é›»è©±ãŒå¤šæ•°ç¢ºèªã•ã‚Œã¦ã„ますã€?/description> <dc:date>2020-04-23T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民生活èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/tuukoudome.html"> <title>板倉町で発生した通行止め情報(4æœ?3日午å‰?1時現åœ? http://www.airkosong.com/page/tuukoudome.html 2020-04-23T11:00:00+09:00 危機½Ž¡ç†èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚生‹z»èµ\¾Ršãƒã‚V€Œã‚しバわV‚¢ãƒƒã‚·ãƒ¹{€ã®ã”案å†?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/seikatsurosen-bus-timetable.html</link> <description>生活路線バスのご案内</description> <dc:date>2020-04-23T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民生活èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/seikaturosenba-keikakuunkyu.html"> <title>【生‹z»èµ\¾Ršãƒã‚V€‘現在の運行状況 http://www.airkosong.com/page/seikaturosenba-keikakuunkyu.html 【生‹z»èµ\¾Ršãƒã‚V€‘現在の運行状況 2020-04-23T08:45:00+09:00 市民生活èª?/dc:subject> 教育委員会会議の議案について公表しますã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kyoiku-kaigi.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-22T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>教育¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kinmutaisei.html"> <title>職員の勤務体制の変更について http://www.airkosong.com/page/kinmutaisei.html 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–としての­‘›_ˆ©å¸‚職員の勤務体制に係るお知らせですã€?/description> 2020-04-21T15:15:00+09:00 äºÞZº‹èª?/dc:subject> オープンカウミ낿ヹ{®å®Ÿæ–½ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/site/opencounter-sikou/ オープンカウミ낿ー公開案ä»?/description> 2020-04-21T15:00:00+09:00 契約検査èª?/dc:subject> 市長定例­a˜è€…会見(令和åQ’å¹´åQ”月åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/teirei-kisyakeiken0204.html</link> <description>市長定例­a˜è€…会見(令和2òq?月)の内å®?/description> <dc:date>2020-04-21T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¿U˜æ›¸åºƒå ±èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/ashikagaworklifepromotion.html"> <title>市内企業従業員定住促進事æ¥?­‘›_ˆ©ãƒ¯ãƒ¼ã‚¯ãƒ»ãƒ©ã‚¤ãƒ•ãƒ»ãƒ—ロモー゗÷ƒ§ãƒ?の実施についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/ashikagaworklifepromotion.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-21T08:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>工業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kouketuatuzero.html"> <title>すすめています!高血圧ゼロのまちづくã‚?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kouketuatuzero.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-20T18:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/koiaji.html"> <title>‹Èƒã„味禁æ­?#9825;­‘›_ˆ©ã€€æ¸›å¡©ç”Ÿæ´»ãƒ—ロジェクトが始まります http://www.airkosong.com/page/koiaji.html 2020-04-20T18:00:00+09:00 健康増進課 防火½Ž¡ç†è€…講¾˜’のご案内(­‘›_ˆ©ä¼šå ´åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/syobou/boukakanrisyakoushuu.html</link> <description>令和åQ’年度 防火½Ž¡ç†­‹›ç¿’の案内(­‘›_ˆ©ä¼šå ´åQ?/description> <dc:date>2020-04-20T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>消防本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/koronaseifuku.html"> <title>制服リサイクルバミ낯臨時休業のお知らã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/koronaseifuku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-20T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>消費生活ゅRƒ³ã‚¿ï˜ª</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/holiday-goldenweek2020.html"> <title>ゴールデミ낦ィーク中のごãÑ®åŽé›†ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/holiday-goldenweek2020.html ­‘›_ˆ©å¸‚の休日、祝日、年末年始、お盆等のごãÑ®åŽé›†äºˆå®šã«ã¤ã„て 2020-04-20T08:30:00+09:00 クリヹ{ƒ³æŽ¨é€²èª² 離äã^食講座のご案å†?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/rinyuusyoku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-20T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/ashikagagakko/rinjikyuukan.html"> <title>史èÙE­‘›_ˆ©å­¦æ ¡è‡¨æ™‚休館廉™•·ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã?4æœ?9日更æ–? http://www.airkosong.com/site/ashikagagakko/rinjikyuukan.html ­‘›_ˆ©å­¦æ ¡ã€€ä¼‘館 2020-04-19T09:00:00+09:00 史èÙE­‘›_ˆ©å­¦æ ¡äº‹å‹™æ‰€ 下水汚惔½{‰ã®æ”‘Ö°„性物質検æŸÈµæžœã«ã¤ã„て〈4月1åQ—日更新ã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/gesui-houshanou-genzai6.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-17T15:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>上下水道éƒ?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/einoujyouhou.html"> <title>営èìo情報åQˆä×oå’?òqß_¼”月1åQ•æ—¥æ›´æ–°åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/einoujyouhou.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-15T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/hoik-kyuusyoku.html"> <title>今月のçàé£?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/hoik-kyuusyoku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-15T11:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>こども課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/hoikusyo-housyasen.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚内保育所における½Iºé–“攑ְ„¾Ršé‡æ¸¬å®šã€éšæ™‚æ›´æ–îC¸­ã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/hoikusyo-housyasen.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-15T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>こども課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/shigikai/znnkyou-jyouninnkyou-kaigiyotei.html"> <title>4æœ?0日開催の市議会各½E®ä¼šè­°ã®ã”案å†?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/shigikai/znnkyou-jyouninnkyou-kaigiyotei.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-14T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îCº‹èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/shisetsu/mynumber01.html"> <title>゗÷‚¹ãƒ†ãƒ ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒŸë‚¹ã«ã‚ˆã‚‹ãƒžã‚¤ãƒŠãƒŸëƒãƒ¹{‚«ãƒ¹{ƒ‰æ¥­å‹™åŠã³ã‚Ÿëƒ³ãƒ“ニ交付ã‚ücƒ¼ãƒ“ス停止のお知らã?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/shisetsu/mynumber01.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-13T13:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>行政ã‚ücƒ¼ãƒ“スゅRƒ³ã‚ѝƒ¼</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/27zyutakueco.html"> <title>【ä×o和2òq´åº¦ã€€­‘›_ˆ©ç‰ˆä½å®…エゟ냝イント】住宅省エネルギー対½{–エゟ냝イントを実施します! http://www.airkosong.com/page/27zyutakueco.html 住宅の省エネルギー対½{–を支援しまã?/description> 2020-04-13T10:00:00+09:00 環境政策èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚のマンホールカヹ{ƒ‰ http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/manholecard-short.html マンホールカヹ{ƒ‰ã‚’配å¸?/description> 2020-04-13T09:00:00+09:00 上下水道éƒ?/dc:subject> 2020òq´åº¦å¥å¹¸ãƒžã‚¤ãƒ¬ãƒ¼ã‚¸ã«ãœã²ã”参加ください åQ£ã‚³ãƒ¹{‚¹ã®æ™¯å“ãŒå¤‰ã‚ã‚Šã¾ã—た http://www.airkosong.com/page/kenkoumileagehome.html 2020-04-13T00:00:00+09:00 健康増進課 ¾R‘化フェã‚?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/kouen-gyoumu-shoukai/kouen-mbs-maturi.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾R‘化推進担å½?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/shimei.html"> <title>指名競争入札åQˆå¾­a­å·¥äº‹ãƒ»å»ø™¨­å·¥äº‹é–¢é€£æ¥­å‹™ï¼‰ http://www.airkosong.com/page/shimei.html 2020-04-10T16:00:00+09:00 契約検査èª?/dc:subject> 今日のçàé£?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kyuushoku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-10T14:45:00+09:00</dc:date> <dc:subject>学校½Ž¡ç†èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/ijikanrihojo-jisseki.html"> <title>指定文化財維持管理等補助金の実ç‹D報告について http://www.airkosong.com/page/ijikanrihojo-jisseki.html ­‘›_ˆ©å¸‚ 指定文化財維持管理等補助é‡?/description> 2020-04-10T09:00:00+09:00 文化èª?/dc:subject> 働く人のメンã‚ѝƒ«ãƒ˜ãƒ«ã‚¹ç›¸è«‡ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã› http://www.airkosong.com/page/mentaruherusausoudan.html 2020-04-10T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 栃木県花の展覧会審査会が行われました http://www.airkosong.com/page/kenkaten.html 栃木県花の展覧会の審æŸÖM¼šãŒè¡Œã‚ã‚Œã¾ã—たã€?/description> 2020-04-09T09:00:00+09:00 農政èª?/dc:subject> ゴールデミ낦ィーク期間中の届出の農地転用届出受理についてのお知らã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/goldenweek2020.html</link> <description>ゴールデミ낦イーク中のèìo地転用届出受理についã?/description> <dc:date>2020-04-09T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農業委員会事務局</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/c-v-e-kijyun.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–に係る市ä¸Õd‚¬ã®ã‚¤ãƒ™ãƒ³ãƒˆã€ä¼šè­°ç­‰ã®é–‹å‚¬åŸºæº–を見直しました http://www.airkosong.com/page/c-v-e-kijyun.html 2020-04-08T16:15:00+09:00 ¿U˜æ›¸åºƒå ±èª?/dc:subject> 地区別高齢化率(令和åQ’å¹´åQ”月åQ‘日珑֜¨åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/koureikaritsu202004.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-08T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>元気高éŞèª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/wellness.html"> <title>運動で新型コロナウイルス予防åQï¼ http://www.airkosong.com/page/wellness.html 2020-04-08T11:00:00+09:00 健康増進課 青少òq´ã®èäh¥­çš„自立を支援する相談ä¼?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/youthwork1.html</link> <description>ž®Þp·ã€€æ”¯æ´ã€€ç›¸è«‡ã€€ãƒ‹ãƒ¼ãƒˆã€€è‹¥è€… ž®±åŠ´ã€€èäh¥­ã€€è‡ªç«‹ã€€æ”¯æ´ã€€é’å°‘òq?/description> <dc:date>2020-04-08T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/inoshishisyutyubotuzyouho.html"> <title>イノ゗÷‚·å‡ºæ²¡æƒ…å ± http://www.airkosong.com/page/inoshishisyutyubotuzyouho.html 2020-04-07T09:00:00+09:00 農林整備èª?/dc:subject> 令和åQ’å¹´åQ“月火災ãƒÀL•‘急äšgæ•?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/syobou/kensu.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-07T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>消防本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/rikuzyoukyougizyou.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚総合運動場é™æ€¸Šç«¶æŠ€å ´ã®æ”¹ä¿®å·¥äº‹ãŒå®Œäº†ã—ましã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/rikuzyoukyougizyou.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚ ¾Råˆé‹å‹•å ´ã€€é™æ€¸Šç«¶æŠ€å ´ã€€ãƒˆãƒ©ãƒƒã‚¯ã€€é™æ€¸Šã€€toto</description> <dc:date>2020-04-06T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>市民わVƒï½°ãƒ„èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/toubu.html"> <title>゗÷ƒ«ãƒãƒ¼äººæã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼ã¨ã®éšæ„å¥‘約についてåQˆè»Šä¸¡å—付業務委­a—) http://www.airkosong.com/page/toubu.html ゗÷ƒ«ãƒãƒ¼äººæã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼ã¨ã®éšæ„å¥‘約について 2020-04-06T00:00:00+09:00 クリヹ{ƒ³æŽ¨é€²èª² 令和åQ’年度職員採用試験(技術系åQ?のåšg期についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/gijyutusaiyouenki.html</link> <description>令和åQ“å¹´4æœ?日採用の技術職に関する採用試験延期のご案内ですã€?/description> <dc:date>2020-04-02T08:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>äºÞZº‹èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/swcyozi2.html"> <title>òq¼å…åQ’äh同乗用自転車½{‰ã®è³¼å…¥ã«è£œåŠ©é‡‘を交付しますåQã€ã‚¹ãƒžãƒ¼ãƒˆã‚¦ã‚§ãƒ«ãƒã‚¹ã‚しかが 健幸アシわVƒˆäº‹æ¥­ã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/swcyozi2.html</link> <description>òq¼å…åQ’äh同乗用自転車½{‰è£œåŠ©é‡‘のご案内</description> <dc:date>2020-04-01T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>環境政策èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kodomodokusyo-tenji.html"> <title>「こどもの読曔R€±é–“」特別展½Cºã‚’行いますã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kodomodokusyo-tenji.html</link> <description>「こどもの読曔R€±é–“」特別展½Cºã‚’実施</description> <dc:date>2020-04-01T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>­‘›_ˆ©å¸‚ç«‹å›Ïx›¸˜¡?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/sukedo-circle.html"> <title>助戸公民˜¡¨åˆ©ç”¨ã‚µãƒ¹{‚¯ãƒ«ä¸€è¦?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/sukedo-circle.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>助戸公民˜¡?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/green-kounyuu.html"> <title>グリヹ{ƒ³è³¼å…¥ã®æŽ¨é€ŒÓ«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/green-kounyuu.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:45:00+09:00</dc:date> <dc:subject>環境政策èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html"> <title>融資制度のご案内 http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html 融資 2020-04-01T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 風しん抗体検æŸÕdŠã³é¢¨ã—ã‚“½W¬ï¼•æœŸäºˆé˜²æŽ¥½E®ã®åŠ©æˆã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/huusinkoutai.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/suidou-ryoukin-itakukeiyaku.html"> <title>水道料金収納½{‰æ¥­å‹™ã®å§”託契約¾R çµã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/site/jougesuidou/suidou-ryoukin-itakukeiyaku.html 2020-04-01T08:30:00+09:00 上下水道éƒ?/dc:subject> 【生産性向上特別措¾|®æ³•ã€‘先端設備等ž®Žå…¥­aˆç”»ã®å¤‰æ›´ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/seisansei-sentansetsubi-henkou.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>工業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/seisansei-sentansetsubi-uketsuke.html"> <title>【生産性向上特別措¾|®æ³•ã€‘先端設備等ž®Žå…¥­aˆç”»ã®ç”³è«‹å—付についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/seisansei-sentansetsubi-uketsuke.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>工業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/r2harikyuu.html"> <title>あん摩マッサヹ{‚¸æŒ‡åœ§ã€ã¯ã‚Šã€ãã‚…うにかかる施術貅R®åŠ©æˆãŒå—けられまã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/r2harikyuu.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>元気高éŞèª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kotei-hassou.html"> <title>固定資産½EŽãƒ»éƒ½å¸‚­aˆç”»½EŽã®ç´ç¨Žé€šçŸ¥æ›¸å…¼èª²ç¨Žæ˜Žç´°æ›¸ã‚’発送いたしますã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kotei-hassou.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>½EŽå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/zuijibosyuuh2112.html"> <title>[令和åQ’年度]市有地売却情報(随時募集åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/zuijibosyuuh2112.html</link> <description>市有地の売却</description> <dc:date>2020-04-01T08:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>財産‹zȝ”¨èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/shimin-act-iten.html"> <title>市民‹zÕd‹•ã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼¿U»è»¢ãƒ»é–‹˜¡¨ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã› http://www.airkosong.com/page/shimin-act-iten.html 市民‹zÕd‹•ã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼ã®ç§»è»¢ã¨é–‹é¤¨ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã?/description> 2020-04-01T00:00:00+09:00 市民生活èª?/dc:subject> åQ–5歳以上の運転免許自主˜q”納者に生活路線バス回数乗車券を交付します! http://www.airkosong.com/page/untenmenkyo-henou-bus-kaisuuken.html åQ–5歳以上の運転免許自主˜q”納者に生活路線バス回数乗車券を交付します! 2020-04-01T00:00:00+09:00 市民生活èª?/dc:subject> 広報あしかがみ(令和2òq?月号åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/ashikagami202004.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¿U˜æ›¸åºƒå ±èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/funin24.html"> <title>不妊æ²È™‚è²ÕdŠã³ä¸è‚²ç—‡æ²È™‚è²…R‚’助成していまã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/funin24.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/tokusyusagi.html"> <title>ç‰ÒŽ®Šè©æ¬ºå¯„¡­–電話Š™Ÿç­‰ã®è³¼å…¥è²»ã‚’補助します http://www.airkosong.com/page/tokusyusagi.html ç‰ÒŽ®Šè©æ¬ºå¯„¡­–電話Š™Ÿç­‰ã®è³¼å…¥è²»ã‚’補助します 2020-04-01T00:00:00+09:00 市民生活èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚税 口åñ”振替キャミ냚ヹ{ƒ³ http://www.airkosong.com/page/kk2017.html 2020-04-01T00:00:00+09:00 収税èª?/dc:subject> 令和2òq´åº¦ã®å¸‚½EŽç­‰ã®ç´æœŸä¸€è¦?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/shizeinouki.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>収税èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/juuran.html"> <title>固定資産の縦覧・閲覧について http://www.airkosong.com/page/juuran.html 2020-04-01T00:00:00+09:00 ½EŽå‹™èª?/dc:subject> 令和元年台風½W?9受÷«ã‚ˆã‚‹è¢«ç½ä½å®…再徏½{‰åˆ©å­è£œ¾i¦é‡‘交付事業 http://www.airkosong.com/page/taifuu19gou-rishihokyu.html 2020-03-31T17:15:00+09:00 建築住宅èª?/dc:subject> 人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚ç”…R«é–¢ã™ã‚‹å¸‚民意識調査(令和元年度)報告æ›?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/anke-to.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-31T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚画課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/tokubetutyouikin.html"> <title>戦没者等の遺族に対する特別弔慰金åQˆç¬¬åä¸€å›žç‰¹åˆ¥å¼”慰金åQ‰ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/tokubetutyouikin.html</link> <description>特別弔慰é‡?/description> <dc:date>2020-03-31T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>½C¾ä¼š¼›ç¥‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/sinseijichoukaku.html"> <title>新生児聴覚検査費用助成が始まります! http://www.airkosong.com/page/sinseijichoukaku.html 2020-03-31T09:00:00+09:00 健康増進課 介護職員処遇改善加算について http://www.airkosong.com/page/syoguukaizenkasan.html 令和åQ’年 処遇改善加算 2020-03-31T08:30:00+09:00 元気高éŞèª?/dc:subject> わたしのまちの在宅医療・介護 http://www.airkosong.com/site/watashinomachi/ 2020-03-31T00:00:00+09:00 元気高éŞèª?/dc:subject> ž®ä¿£ç”ºã§å¤©ç„¶­a˜å¿µç‰©ã€ŒãƒŸãƒ„バツツジ」が和Ӂå§‹ã‚ã¾ã—ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/mitsubatutuji.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-30T13:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>文化èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/reporter2019.html"> <title>環境レポヹ{‚¿ãƒÆDª¿æŸÈµæžœå ±å‘Šæ›¸åQˆä×o和元òq´åº¦ç‰ˆï¼‰ãŒå®Œæˆã—ました! http://www.airkosong.com/page/reporter2019.html 2020-03-30T09:45:00+09:00 環境政策èª?/dc:subject> マンガで学ぶ男女共同参画½C¾ä¼šã€Œã‚¤ãƒ­ãƒˆãƒªãƒ‰ãƒªã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/danjyo-ehon.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-30T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚画課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/garbage-list.html"> <title>ごみの五十音順一è¦?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/garbage-list.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚の、よく問い合わせのあるごãÑ®äº”十音順の分別一è¦?/description> <dc:date>2020-03-30T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>クリヹ{ƒ³æŽ¨é€²èª²</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/fuushinentyo.html"> <title>風しん抗体検æŸÕdŠã³é¢¨ã—ã‚“½W¬ï¼•æœŸäºˆé˜²æŽ¥½E®ã®ç„¡æ–™ã‚¯ãƒ¼ãƒãƒ³åˆ¸ã®æœ‰åŠ¹æœŸé™ã‚’åšg镗÷—ますåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/fuushinentyo.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-27T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>健康増進課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/gomisyusyugyousyahenkou.html"> <title>ごみ収集運搬業務委託業者の変更について http://www.airkosong.com/page/gomisyusyugyousyahenkou.html 2020-03-27T08:30:00+09:00 クリヹ{ƒ³æŽ¨é€²èª² ‹zªæ°´æƒ…å ±(袋川)及び土砂災害警戒情報が緊急速報メールでç™ÞZ¿¡ã™ã‚‹æƒ…報に追加されまã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kinkyu-sokuhou.html</link> <description>‹zªæ°´ã€€¾RŠæ€¥é€Ÿå ±ã€€ãƒ¡ãƒ¼ãƒ«ã€€é…ä¿¡ã€€åœŸç ‚災害</description> <dc:date>2020-03-27T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>危機½Ž¡ç†èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kakehasi57.html"> <title>男女共同参画情報紙『かけはし』がダウンロードできまã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kakehasi57.html</link> <description>かけはし 男女共同</description> <dc:date>2020-03-26T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>人権ãƒÈ”·å¥›_…±åŒå‚画課</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/matudagawa-damu.html"> <title>杄¡”°å·ãƒ€ãƒ ä¸‹‹¹åŸŸã®æµ¸æ°´æƒ³å®šå›³ãŒå…¬è¡¨ã•ã‚Œã¾ã—たã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/matudagawa-damu.html</link> <description>杄¡”°å·ãƒ€ãƒ ã€€æ„¡”°ãƒ€ãƒ?/description> <dc:date>2020-03-25T11:15:00+09:00</dc:date> <dc:subject>危機½Ž¡ç†èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/2yosanannaiji.html"> <title>歛_…¥æ­›_‡ºäºˆç®—案資æ–?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/2yosanannaiji.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-24T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/saihenkeikaku.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚公共施­a­å†¾R¨è¨ˆç”…R®½{–定について http://www.airkosong.com/page/saihenkeikaku.html 2020-03-24T13:00:00+09:00 財産‹zȝ”¨èª?/dc:subject> エコキャップ運動の引き渡しåï–æ­?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/eco-cap-record.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚が取り¾i„んでいる「エゟ낭ャップ運動」の引き渡し履歴</description> <dc:date>2020-03-24T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>クリヹ{ƒ³æŽ¨é€²èª²</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/hisaishajouhou.html"> <title>åQ™æœˆæœ«ã¾ã§åšg長―ä×o和元òq´å°é¢?9受÷§è¢«ç½ã•ã‚ŒãŸæ–¹ã®å›½æ°‘健康保険、後期高齢者医療の一部負担金減免 http://www.airkosong.com/page/hisaishajouhou.html 2020-03-23T17:00:00+09:00 保険òq´é‡‘èª?/dc:subject> 火災予防にご協力™å˜ã„ますåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/syobou/kasaiyobou2017.html</link> <description>火災予防</description> <dc:date>2020-03-23T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>消防本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/maigo.html"> <title>【迷子情報更æ–îC¸­ã€?飹{„犬・猫がいなくなったら、すぐに探しましょうåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/maigo.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-23T13:15:00+09:00</dc:date> <dc:subject>環境政策èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/2020soshikikaisei.html"> <title>上下水道部の¾i„織が変わりますåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/2020soshikikaisei.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-23T08:45:00+09:00</dc:date> <dc:subject>上下水道éƒ?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/saikou/saikou-keiyaku.html"> <title>゗÷ƒ«ãƒãƒ¼äººæã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼ã¨ã®éšæ„å¥‘約についてåQˆèƒö利市さいこうãüc‚Œã‚いゅRƒ³ã‚ѝƒ¼½Ž¡ç†æ¥­å‹™å§”託åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/saikou/saikou-keiyaku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-19T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>生æ„Ó学習èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/gakusyu-c/kanrigyoumuitaku.html"> <title>゗÷ƒ«ãƒãƒ¼äººæã‚…Rƒ³ã‚ѝƒ¼ã¨ã®éšæ„å¥‘約についてåQˆèƒö利市生æ„Ó学習ゅRƒ³ã‚ѝƒ¼½Ž¡ç†æ¥­å‹™å§”託åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/gakusyu-c/kanrigyoumuitaku.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-19T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>生æ„Ó学習èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kaikeinendotosyokansishoboshuu.html"> <title>会計òq´åº¦ä»È”¨è·å“¡åQˆèƒö利市立図曔R¤¨å¸æ›¸ãƒ»è£œåŠ©è·å“¡ï¼‰ã‚’募集しますã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/site/ashikaga-lib/kaikeinendotosyokansishoboshuu.html</link> <description>会計òq´åº¦ä»È”¨è·å“¡åQˆèƒö利市立図曔R¤¨å¸æ›¸ãƒ»è£œåŠ©è·å“¡ï¼‰ã‚’募集します</description> <dc:date>2020-03-18T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>­‘›_ˆ©å¸‚ç«‹å›Ïx›¸˜¡?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/teirei-kisyakeiken0203.html"> <title>市長定例­a˜è€…会見(令和åQ’å¹´åQ“月åQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/teirei-kisyakeiken0203.html</link> <description>市長定例­a˜è€…会見(令和2òq?月)の内å®?/description> <dc:date>2020-03-18T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¿U˜æ›¸åºƒå ±èª?/dc:subject> </item> <!-- /ENTRIES --> </rdf:RDF> <a href="http://www.airkosong.com/">¹ú²úÈËÆÞÊ츾ÔÚÏßÊÓƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>