­‘›_ˆ©å¸‚役所RSSåQˆå•†æ¥­æŒ¯èˆˆèª²åQ?/title> <link></link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚役所からの情報をRSSで配ä¿?/description> <dc:date>2020-05-11 08:30:00+09:00</dc:date> <dc:creator></dc:creator> <dc:subject></dc:subject> <dc:rights>Copyright © 2010 Ashikaga City, All rights reserved.</dc:rights> <sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tokureityuusyou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/2020kansenkigyoushien.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/koyoutaisaku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sosashikaga.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kannsennbousikyouryokukin.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/ashimeshi.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/youthwork1.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kinnkenn.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/syokugyounouryoku.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seisakukouko.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kinnkyuuhosyou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/syoukibokyousai.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kiousaimu.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/se-hutexiyonngou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/saigaikasituke.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/tokubetusoudannmadoguti.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/hisaijigyousyahisaisyoumei.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/seihumarche.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/yukyushisan-hojokin.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kinkentoriatukaiten0527.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sougyou-henkou2.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sougyoushien.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/kouhou/2017ouenndann.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/treatment/pro_support.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/asikagabrand.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/takata.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kikuchiyouthyell.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kigyouhisai.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/kaisyabunkatuzihoroudousyahogotetuzuki.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/sangikou.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/asbestos.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.airkosong.com/page/safet.html" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <!-- ENTRIES --> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/tokureityuusyou.html"> <title>ã€?æœ?日以降】危Š™Ÿé–¢é€£ä¿­a¹{®èªå®šã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/tokureityuusyou.html 特例 特例中小企業 認定 危機関連保­a?/description> 2020-05-11T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナ 企業向け支援情報 http://www.airkosong.com/page/2020kansenkigyoushien.html 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症に関する企業向け支援情報 2020-05-08T17:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚雇用対½{–支援金 http://www.airkosong.com/page/koyoutaisaku.html 2020-05-08T15:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルス経済対½{–サイト「SOSåQï¼­‘›_ˆ©å¿œæ´ãƒžãƒ¼ã‚±ãƒƒãƒˆã€é–‹­a?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/sosashikaga.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-23T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kannsennbousikyouryokukin.html"> <title>【栃木県】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kannsennbousikyouryokukin.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-18T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/ashimeshi.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚民の飲食店応援プロジェクト http://www.airkosong.com/page/ashimeshi.html 2020-04-17T17:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 青少òq´ã®èäh¥­çš„自立を支援する相談ä¼?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/youthwork1.html</link> <description>ž®Þp·ã€€æ”¯æ´ã€€ç›¸è«‡ã€€ãƒ‹ãƒ¼ãƒˆã€€è‹¥è€… ž®±åŠ´ã€€èäh¥­ã€€è‡ªç«‹ã€€æ”¯æ´ã€€é’å°‘òq?/description> <dc:date>2020-04-08T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html"> <title>融資制度のご案内 http://www.airkosong.com/page/seidoyuusi02.html 融資 2020-04-01T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 【ä‹É用期限が過ぎました】èƒö利市金券‌™¼ããƒã‚±ãƒƒãƒˆâ€Ÿë®ä½¿ç”¨æœ‰åŠ¹æœŸé™ã®çµ‚äº?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kinnkenn.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚金券輝きチケットの使用有効期限にご注意ください</description> <dc:date>2020-01-06T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/syokugyounouryoku.html"> <title>èäh¥­èƒ½åŠ›é–‹ç™ºé–¢ä¿‚厚生労働大臣表嘪受賞者が市長を表敬訪問しました! http://www.airkosong.com/page/syokugyounouryoku.html 2019-12-20T00:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 日本政策金融公åínにおける相談½H“口及び融資制度 http://www.airkosong.com/page/seisakukouko.html 2019-10-17T09:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 信用保証協会による「緊急災害短期保­a¼åˆ¶åº¦ã€ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kinnkyuuhosyou.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-16T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/syoukibokyousai.html"> <title>ž®è¦æ¨¡ä¼æ¥­å…±æ¸ˆç½å®Ïx™‚è²æ€»˜ã®é©ç”¨ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/syoukibokyousai.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-16T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kiousaimu.html"> <title>既往債務の返済条件ç¬m和等の対応についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kiousaimu.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-16T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/se-hutexiyonngou.html"> <title>ゅRƒ¼ãƒ•ãƒ†ã‚£ãƒãƒƒãƒˆä¿è¨¼4受÷®é©ç”¨ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/se-hutexiyonngou.html 2019-10-16T09:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 災害復旧è²æ€»˜ã®å®Ÿæ–½ã«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/saigaikasituke.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-16T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/tokubetusoudannmadoguti.html"> <title>台風19受÷«é–¢ã™ã‚‹ä¸­ž®ä¼æ¥­è€…特別相談窓口の­a­ç½®ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/tokubetusoudannmadoguti.html 2019-10-16T09:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 被災事業者に対する『被災証明』のç™ø™¡Œã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/hisaijigyousyahisaisyoumei.html 2019-10-15T09:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 「せ~ふ~まるしぇ」プロジェクト新商品完成 栃木県立­‘›_ˆ©æ¸…風高校ビジネス研究部の皆さんが市長を表敬訪問しました! http://www.airkosong.com/page/seihumarche.html ­‘›_ˆ©æ¸…風高校ビジネス研究部の皆さんが、市内商店と共同開発した新商品の完成報告に市镗÷‚’表敬­aªå•ã—ましたã€?/description> 2019-04-26T00:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚中央商店街遊休資産‹zȝ”¨æ”¯æ´äº‹æ¥­è²»è£œåŠ©é‡‘ http://www.airkosong.com/page/yukyushisan-hojokin.html 2019-04-19T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚金券取扱店一è¦?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kinkentoriatukaiten0527.html</link> <description>­‘›_ˆ©å¸‚金券輝きチケット取扱店一è¦?/description> <dc:date>2019-04-19T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/sougyou-henkou2.html"> <title>­‘›_ˆ©å¸‚創業支援等事業­aˆç”»ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/sougyou-henkou2.html 剉|¥­æ”¯æ´½{‰äº‹æ¥­è¨ˆç”?/description> 2019-04-01T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 剉|¥­ã™ã‚‹ãªã‚‰­‘›_ˆ©å¸‚~中小企業剉|¥­æ”¯æ´è£œåŠ©é‡‘のご案内~ http://www.airkosong.com/page/sougyoushien.html ­‘›_ˆ©å¸‚の中小企業剉|¥­æ”¯æ´åˆ¶åº¦ã®å†…宏V‚’紹介しておりますã€?/description> 2019-04-01T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 「とちぎUIJã‚ѝƒ¼ãƒ›_¿œæ´å›£ã€ç™»éŒ²ä¼æ¥­ç­‰ã‚’募集します http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/kouhou/2017ouenndann.html 2018-04-01T08:30:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 企業立地促進法による支援制åº?/title> <link>http://www.pref.tochigi.lg.jp/kogyo/treatment/pro_support.html</link> <description></description> <dc:date>2018-04-01T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/asikagabrand.html"> <title>­‘›_ˆ©ãƒ–ラミ냉認定商品が決定されましたåQ?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/asikagabrand.html</link> <description></description> <dc:date>2018-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/takata.html"> <title>ã‚ѝ‚«ã‚¿æ ªå¼ä¼š½C¾ã®æ°‘事再生手続の申立に係るゅRƒ¼ãƒ•ãƒ†ã‚£ãƒãƒƒãƒˆä¿è¨¼åQ‘号認定書のç™ø™¡Œã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/takata.html 特定中小企業者1受÷€€ã‚ѝ‚«ã‚?/description> 2017-07-04T00:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 「菊地歯車株式会½C¾ã€ãŒãƒ¦ãƒ¼ã‚V‚¨ãƒ¹{ƒ«ä¼æ¥­ã«èªå®šã•ã‚Œã¾ã—た http://www.airkosong.com/page/kikuchiyouthyell.html 2017-01-06T09:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 東日本大震災による被災中ž®ä¼æ¥­è€…に対する『被災証明』のç™ø™¡Œã«ã¤ã„て【様式が変更になりましたã€?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/kigyouhisai.html</link> <description>東日本大震災で被災した中ž®ä¼æ¥­è€…に対して、金融支援を受けるための被災­a¼æ˜Žã‚’発行していますã€?/description> <dc:date>2016-12-05T11:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/kaisyabunkatuzihoroudousyahogotetuzuki.html"> <title>会社分割時の労働者保è­äh‰‹¾EšãŒå¤‰ã‚ã‚Šã¾ã—た http://www.airkosong.com/page/kaisyabunkatuzihoroudousyahogotetuzuki.html 2016-10-31T15:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> ­‘›_ˆ©å¸‚共同高½{‰ç”£æ¥­æŠ€è¡“学校についã?/title> <link>http://www.airkosong.com/page/sangikou.html</link> <description></description> <dc:date>2015-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>商業振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.airkosong.com/page/asbestos.html"> <title>アスベスト(石ç ÙåQ‰ã«ã‚ˆã‚‹å¥åº·è¢«å®³ã®è£œå„Ÿãƒ»æ•‘済について http://www.airkosong.com/page/asbestos.html 2012-11-14T16:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> 特定中小企業者の認定åQˆã‚»ãƒ¹{ƒ•ãƒ†ã‚£ãƒãƒƒãƒˆä¿­aû|¼‰ã«ã¤ã„て http://www.airkosong.com/page/safet.html 2012-04-01T00:00:00+09:00 商業振興èª?/dc:subject> ¹ú²úÈËÆÞÊ츾ÔÚÏßÊÓƵ